NYTT MATERIAL: KVINNORS RÄTTIGHETER PÅ LÄTT SVENSKA

Nu finns lättillgänglig information om kvinnors rättigheter! Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter.

Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera. Ladda hem materialet digitalt här.

OM MATERIALET

Broschyr: Kvinnokonventionen på lättläst svenska
I denna broschyr går vi igenom de 16 grundartiklarna i FN:s Kvinnokonvention på lättläst svenska. Ladda hem här.

Inläst version: Kvinnokonventionen på lättläst svenska
Inläst version av de 16 grundartiklarna i FN:s Kvinnokonvention på lättläst svenska. Lyssna här.

Skuggrapport: Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?
Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden. Ladda hem skuggrapporten på lättläst svenska här. Rapporten finns också på engelska, svenska och i punktskrift. Ladda ned här.

Skol­material: Grundkurs i kvinnors rättig­heter
Materialet utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och kan användas av lärare och elever i gymnasieskolan. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner och finns att ladda ner på: kvinnorsrattigheter.org.

Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys arbete med Kvinnokonventionen och skuggrapporter här.