Nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter för gymnasieskolan!

Sveriges Kvinnolobby har i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island tagit fram ett nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter. Materialet utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och ska användas av lärare och elever i gymnasieskolan.

Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, arbete & lika lön, Miljö och hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner. Det ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.

– Med skolmaterialet vill vi ge elever och lärare ökad kunskap om FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen för kvinnors rättigheter och på så sätt öka ungdomars engagemang i frågorna. Vi hoppas att fler ungdomar vill vara med och ställa krav och förändra samhället i demokratisk och jämställd riktning, säger Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby.

Materialet lanseras idag vid en konferens i Reykjavik i samband med FN-dagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt på Island. Läs mer här: http://kvenrettindafelag.is/2015/kynleg-kennsla-samnorraent-malthing-um-kynjafraedi-i-framhaldsskolum/

Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter är digitalt och finns att ladda ner på: www.kvinnorsrattigheter.org

Kontakt:

Stéphanie Thögersen, programansvarig, Sveriges Kvinnolobby

Tel: 08-33 52 47

Epost: stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se

www.sverigeskvinnolobby.se