Oberoende utredning granskar Natosamarbete

I dag sjösätts en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori.

Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag.

Läs mer här.