knogarRegeringen föreslår i budgeten för 2014 att bidraget till kvinnojourer som arbetar för att motverka våld mot kvinnor stärks.

Den tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor ligger kvar och förstärks med ytterligare 13,4 miljoner kronor under 2014. Från och med 2015 är det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen.

– Vi ser att kvinnojourerna på många håll i landet behöver mer pengar och skyddet av våldsutsatta kvinnor kräver en mångfald av aktörer. Med den här satsningen stärker vi alla jourer, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, välkomnar beskedet och uppmanar regeringen att också sätta press på kommunerna. Läs mer om detta i deras pressmeddelande.