Sveriges kvinnolobby SKL

anlita oss!

Du kan anlita oss för att göra jämställdhetsgranskningar, hålla i utbildningar eller arrangera temadagar!

Sveriges Kvinnolobbys arbete utgår från att jämställdhet är en del av svaret på framtidens och samtidens utmaningar. Vi arbetar för att förverkliga jämställdhetsintegrering som strategi.

Det innebär att vi hjälper dig att bygga in jämställdhet i alla processer, verksamheter och beslut. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra er ordinarie verksamhet, istället för att bli ett sidoprojekt. Vi arbetar interaktivt och verksamhetsnära så att ni kan sätta igång och arbeta direkt!

Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!
Här nedan hittar du våra utbildningspaket och skräddarsydda temadagar eller granskningar.