Sveriges kvinnolobby SKL

FN:s kvinnokommission – CSW

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen ifråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna.

CSW är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status i förhållande till ECOSOC och deltar årligen vid Kvinnokommissionen. Se en film om vad CSW är här.

Sveriges Kvinnolobby sammankallar även det löst sammansatta nätverket, CSW-nätverket för de som är intresserade av eller åker till CSW årligen. För att gå med i nätverket kontakta info@sverigeskvinnolobby.se.

CSW 2021 – FN:s 65:e Kvinnokommission

Den sextiofemte upplagan av CSW kommer att genomföras 15-26 Mars 2021. På grund av COVID19-pandemin planerar man att hålla kommissionen digitalt.

Huvudtemat 2021 är kvinnors makt och inflytande i beslutsfattande församlingar, avskaffandet av våld och att stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.  (“Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls)

Sveriges Kvinnolobbys uttalande inför mötet 2021

Zero-draft kommer att läggas upp på denna sida så snart det är tillgängligt.

(Våra medlemmar är välkomna att publicera sina uttalanden här)

 

CSW 2020 – FN:s 64:e Kvinnokommission

9-20 Mars 2020 skulle den sextiofjärde upplagan av CSW ha ägt rum i New York. På grund av den rådande COVID19-pandemin skalades programmet ner till ett endagsmöte för de delegationer och representanter som är baserade i New York, den planerade internationella konferensen ställdes in.

Huvudtemat 2020 var firandet av 25 årsjubileet för Beijing Platform for Action, den globala handlingsplanen för kvinnors rättigheter.

Firandet av 25 årsjubileet för Beijing Platform for Action har skjutits fram till senare 2021.

 

CSW 2019 – FN:s 63:e Kvinnokommission

Den 11-22 mars 2019 genomfördes den sextiotredje upplagan av CSW i New York. Huvudtemat 2019 är “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls”. Sveriges Kvinnolobby har inför mötet skrivit ett uttalande med vårt CSW nätverk där vi lyfter vad vi anser att Kvinnokommissionen 63:e session måste fokusera på i samband med årets huvudtema. Vi anordnade ett Parallellt event om segregation och extremism Måndagen den 11 mars  samarbete med Riksförbundet internationella föreningen för invandrarkvinnor (RIFFI) och Svenska kvinnors vänsterförbund.

Vi medverkade också i flera sidoevent som arrangerades av andra organisationer och länder, t.ex. på  Sveriges och Frankrikes officiella sidoevent och på Rumäniens officiella sidoevent om jämställdhetsbudgetering.

Efter intensiva förhandlingar lyckades medlemsstaterna komma överens om ett antal åtgärder för att förbättra sociala skyddsnät och hållbar infrastruktur för jämställdhet. Vi vill se att det civila samhället bekönas, vi välkomnar skrivningar som uppmuntrar införandet av föräldraledighet och kräver fler jämställda budgetar välden över. Läs våra kommentarer till överenskommelserna från CSW här.

 

CSW 2018 – FN:S 62:a KVINNOKOMMISSION

Den 12-23 mars 2018 ägde den sextioandra upplagan av CSW rum i New York. Huvudtemat var ”Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”. Sveriges Kvinnolobby deltog i den svenska delegationen och arrangerade seminarier och andra aktiviteter tillsammans med flera medlemsorganisationer. 

Efter intensiva förhandlingar lyckades medlemsstaterna komma överens om ett antal åtgärder för att förbättra situationen för kvinnor och flickor på landsbygden. Sveriges Kvinnolobby har tagit del av slutsatserna och efterlyser starkare skrivningar om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som också innefattar frihet från prostitution, pornografi och surrogatmödraskap där kvinnor och flickor på landsbygden löper särskilt stor risk för att utnyttjas. Läs våra kommentarer till överenskommelserna från CSW här.

Inför konferensen gjorde vi också etskriftligt uttalande  utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media tillsammans med flera andra organisationer.

Den svenska delegationen leddes av statssekreterare Pernilla Baralt. Under konferensen höll hon ett anförande i FN:s generalförsamling som du kan läsa här.

Gemensamma slutsatser från CSW 62

Mer information om CSW 62

CSW 2017 – FN:S 61:a KVINNOKOMMISSION

Den 13-24 mars 2017 ägde den sextioförsta upplagan av CSW rum. Huvudtemat var kvinnors ekonomiska egenmakt kopplat till arbete. Vår generalsekreterare Clara Berglund deltog i den svenska delegationen som leddes av jämställdhetsminister Åsa Regnér. Sveriges Kvinnolobby arrangerade också seminarier och andra aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Gemensamma slutsatser från CSW 61

Sveriges Kvinnolobbys kommentarer till slutsatserna

Mer information och dokumentation från CSW 61

Den svenska delegationen slutrapport från CSW 61

CSW 2016 – FN:S 60:E KVINNOKOMMISSION

Temat för 2016 års Kvinnokommission var kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. Efter två veckor av möten och förhandlingar lyckades världens länder komma överens om 47 åtgärder som ska leda till att Handlingsplanen från Peking verkställs och blir avgörande i arbetet med de globala målen i Agenda 2030.

Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare ingick i regeringens delegation som leddes av Jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vi arrangerade också seminarier tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Den 16 mars medverkade vår generalsekreterare Clara Berglund i en högnivådialog om allianser för jämställd implementering av Agenda 2030. Läs mer och se dialogen i efterhand på FN:s webcast.

Gemensamma slutsatser från CSW 60

Sveriges Kvinnolobby kommenterar de gemensamma slutsatserna från CSW 60

FN:s globala mål och Agenda 2030

Agenda 2030 på svenska

Sveriges Kvinnolobby berättar mer om FN:s Kvinnokommission CSW

Sveriges Kvinnolobbys skriftliga uttalande inför CSW 60

Mer om CSW 60 på UN Women’s hemsida

CSW 2015 – FN:S 59:E KVINNOKOMMISSION

Under rubriken Beijing+20 utvärderade den 59:e kommissionen vad som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen sedan den senaste kvinnovärldskonferensen hölls i Peking 1995. På konferensens första dag antogs en politisk deklaration om det fortsatta arbetet.

Kommentar från Sveriges Kvinnolobby till deklarationen

Uttalande från EWL om deklarationen

Mer om CSW 59

Mer om vårt arbete med Beijing+20

Sveriges Kvinnolobbys skriftliga uttalande inför CSW 59

EWL:s skriftliga uttalande inför CSW 59

Pressmeddelande från UN Women: Governments Endorse New Roles for Women’s Commission

csw 2014 – fn:s 58:e kvinnokommission

Temat för 2014 års Kvinnokommission var utmaningar och framsteg i implementeringen av Millenniemålen för kvinnor och flickor.

Gemensamma slutsatser från CSW 58

Den svenska delegationens rapport från CSW

Uttalande av UN Womens Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka, efter CSW 58

Pressmeddelande: Viktiga förhandlingar om kvinnors rättigheter i FN

Sveriges Kvinnolobbys brev till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon inför CSW 58

Sveriges Kvinnolobbys skriftliga uttalande inför CSW 58

Summary of Swedish position on a post 2015 development framework

Rapport från Open Working Group om Sustainable Development Goals

csw 2013 – fn:s 57:e KVINNOKOMMISSION

På Kvinnokommissionen 2013 var huvudtemat våld mot kvinnor och flickor. Sveriges Kvinnolobby var på plats och bevakade de långdragna förhandlingarna som slutligen avslutades i gemensamma överenskommelser

Den svenska kvinnorörelsen kräver ökat statligt engagemang för eliminering av all form av mäns våld mot kvinnor

Ahead of the 57th Commission on the Status of Women The Swedish-Women’s Rights Movement demands increased governmental engagement to eliminate all forms of men’s violence against women

Den svenska delegationens slutrapport

Delegationsmedlemmarnas rapport

Sveriges Kvinnolobbys skriftliga uttalande till CSW 57

EWL:s skriftliga uttalande till CSW 57

Gemensamma slutsatser från CSW 57

csw 2012 – Fn:s 56:e kvinnokommission

Vid FN:s Kvinnokommission 2012 (CSW 56) misslyckades världens länder med att ta några gemensamma slutsatser. Detta har bara hänt en gång tidigare sedan starten 1946. Temat för mötet 2012 var rättigheter för kvinnor på landsbygden.

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om CSW 56: ”Kvinnorörelsen tar initiativ när kvinnors rättigheter hotas”

Sveriges Kvinnolobbys rapport från CSW 56

Den svenska delegationens slutrapport