Sveriges kvinnolobby SKL

INTERNATIONELLT ARBETE

Sveriges Kvinnolobby arbetar för kvinnors och flickors rättigheter lokalt och nationellt, men också internationellt. Vi samarbetar med systerorganisationer över hela världen och deltar varje år på FN:s Kvinnokommission, CSW.

 

European Women’s Lobby

European Women’s Lobby (EWL) är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Europa. EWL samlar över 2000 kvinnoorganisationer från  alla EU:s medlemsländer. Sveriges Kvinnolobby är EWL:s nationella koordination i Sverige. Genom, och tillsammans med, EWL arbetar vi för att stärka kvinnors rättigheter i EU.

Sveriges Kvinnolobby i FN

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Varje år företräder vi våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission (CSW). Mötet handlar bland annat om hur väl världens länder lever upp till FN:s Kvinnokonvention (CEDAW).

CONCORD Sverige

Sverige Kvinnolobby är en del av plattformen CONCORD Sverige som samlar svenska organisationer som arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

Globalt samarbete mot prostitution

Sveriges Kvinnolobby samarbetar med CAP International, Coalition Against Trafficking in Women (CATW) och andra kvinnoorganisationer för att kvinnor och flickor inte ska utsättas för prostitution och människohandel. Vi ingår i initativet Brussels Call och EU:s civilsamhällespalttform mot människohandel. Vi arbetar också för att det ska vara förbjudet för svenskar att köpa sex utomlands.

Globalt samarbete mot surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnolobby ingår i International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood (ICASM). Tillsammans med ICASM och kvinnoorganisationer runt om i världen arbetar vi för att kvinnors reproduktiva rättigheter ska skyddas från exploatering.