Sveriges kvinnolobby SKL

Internationellt

Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer. EWL har över tvåtusen medlemsorganisationer i Europa. Genom, och tillsammans med, den europeiska kvinnolobbyn bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU-politiken.

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), som äger rum i New York varje år.