Sveriges kvinnolobby SKL

Kansliet

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

Malpuri Groth

Tf Verksamhetschef

malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

Clara Berglund

Generalsekreterare och projektledare Forum Jämställdhet (föräldraledig)

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

Fanny Cavalli

Ekonomiansvarig och projektledare Forum Jämställdhet

fanny.cavalli@sverigeskvinnolobby.se

Elin Kusmin

Kommunikatör

elin.kusmin@sverigeskvinnolobby.se

0702-878735

Jenny Andersson

Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi

jenny.andersson@sverigeskvinnolobby.se

AnnaStina Johansson

Organisationssekreterare och Talarkoordinator Forum Jämställdhet

annastina.johansson@sverigeskvinnolobby.se

0703 - 216778

Stéphanie Thögersen

Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (Föräldraledig)

stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se

073 555 08 30

Hanne Samuelsson

Deltagarkoordinator Forum Jämställdhet

hanne.samuelsson@sverigeskvinnolobby.se