Sveriges kvinnolobby SKL

Kansliet

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

Clara Berglund

Generalsekreterare

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

070-756 77 91

Malpuri Groth

Kanslichef

malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

070-4584486

Stéphanie Thögersen

Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor

stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se

073 555 08 30

Jenny Andersson

Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi

jenny.andersson@sverigeskvinnolobby.se

070-578 27 66

Fanny Cavalli

Ekonomiansvarig och projektledare Forum Jämställdhet

fanny.cavalli@sverigeskvinnolobby.se

0737 04 50 07

AnnaStina Johansson

Organisationssekreterare

annastina.johansson@sverigeskvinnolobby.se

0703 - 216778

Hanne Samuelsson

Deltagarkoordinator Forum Jämställdhet

hanne.samuelsson@sverigeskvinnolobby.se

0738-01 51 18

Elin Kusmin

Kommunikatör

elin.kusmin@sverigeskvinnolobby.se

0702-878735