Sveriges kvinnolobby SKL

Vi som jobbar på kansliet

 

Clara Berglund

Generalsekreterare

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

070-756 77 91

Malpuri Groth

Kanslichef

malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

070-4584486

Beatrice Nordling

Sakkunnig ekonomi

beatrice.nordling@sverigeskvinnolobby.se

073-0326037

Stéphanie Thögersen

Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (föräldraledig)

stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se

073 555 08 30

Jenny Andersson

Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi

jenny.andersson@sverigeskvinnolobby.se

070-578 27 66

Fanny Cavalli

Konferensansvarig Forum Jämställdhet

fanny.cavalli@sverigeskvinnolobby.se

0737 04 50 07

Hanne Samuelsson

Koordinator Forum Jämställdhet

hanne.samuelsson@sverigeskvinnolobby.se

0738-01 51 18

Jenny Österberg

Praktikant

jenny.osterberg@sverigeskvinnolobby.se