Sveriges kvinnolobby SKL

Anna Giotas Sandquist

Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som senior konsult på KPMG, bland annat med stöd till genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner. Anna har tidigare arbetat som kvalitetschef på Botkyrka Kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

Gita Rajan

Styrelseledamot

Gita Rajan är läkare och specialist i allmänmedicin, och hon nominerades av Kvinnliga Läkares Förening (KLF). Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor större delen av livet, men första yrkesmässiga arbetet var genom det feministiska radiomagasinet ”PittBull” på P3 som vann pris för bästa radioprogram år 2000. Gita Rajan har sedan mer än 15 år tillbaka varit engagerad i frågor som rör sexuellt våld. Hon har bland annat suttit i styrelsen för Rise, Sverige äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, och 2014 grundade hon organisationen WONSA, world of no sexual abuse, där hon nu är klinikchef för organisationens specialistklinik för sexualbrottsoffer. Gita Rajan är också doktorand på Karolinska Institutet, och temat för hennes avhandling är epidemiologi och behandling av ffa psykiska skador efter sexuellt våld. Gita Rajan brinner särskilt för att öka kunskapen i samhället om vad sexuellt våld gör med den som utsätts, och för att göra jämställd vård – där tillgång till specialistvård efter sexuellt våld – till en självklarhet.

Fotograf: Peter Cohn

Hanna Stenström

Styrelseledamot

Hanna Stenström är högskolelektor vid Enskilda högskolan Stockholm och undervisar där inom det teologiska programmet.  Hon har forskat om feministisk bibeltolkning och feministisk teologi samt också mer generellt om hur bibelforskare förhållit sig till utmaningar som kvinnorörelsen ställt såväl kyrkor som teologisk forskning inför, om forskares syn på sin uppgift och sitt moraliska ansvar i akademi, kyrka och samhälle. Hon är även präst i Svenska kyrkan. I kvinnorörelsen var hon tidigare aktiv i Uppsala kvinnojour och bär med sig engagemang och kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Hon är nominerad till Sveriges Kvinnolobbys styrelse av Kvinnor i Svenska Kyrkan.

Judit Svensson

Kassör

Linda Schang

Styrelseledamot & delegat i EWL:s generalförsamling

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor. Linda är också vald som delegat till EWL:s generalförsamling.

Louise Elemalm

Styrelseledamot

Louise är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby och nominerades till posten av BPW Sweden, Business & Professional Women. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete, som klubbordförande i BPW Luleå, styrelseledamot samt andre vice ordförande i BPW Sweden. Hon har även haft olika chefsuppdrag inom barn- och utbildningsväsendet och inom den sociala sektorn där hon bland annat ansvarat för LSS-frågor. Hon är utbildad vid Uppsala universitet med beteendevetenskap- och pedagogisk huvudinriktning. Louise har också förtroendeuppdrag inom Brottsofferjouren och Överförmyndarnämnden.

Maja Ahrman

Styrelseledamot

Margareta Rehn

Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Niusha Khanmohammadi

Styrelseledamot och ersättare i styrelsen för EWL

Niusha Khanmohammadi har erfarenhet av arbete i FN, EU och i kommunal förvaltning. Niusha har även lång erfarenhet av arbete i ideell sektor och har tidigare gjort praktik på Sveriges Kvinnolobby. Niusha har skrivit sin kandidatsuppsats om surrogatmödraskap och sin masteruppsats om implementeringen av FN:s kvinnokonvention i Beirut. Niusha Khanmohammadi är invald ledamot och nominerad av Varken hora eller kuvad. Niusha vill driva frågor om en feministisk definition av SRHR, stärkt etablering av nyanlända kvinnor och för en starkare röst för tjejer med utländsk bakgrund.

Sara Hultqvist

Styrelseledamot

Sara Hultqvist har stor yrkeserfarenhet av kommunalt arbete, välfärdsföretag och inom Försäkringskassan med fokus på socialförsäkringsområdet, sektorer som Sveriges Kvinnolobby arbetar mot dagligen. Hon har erfarenhet av utredningsarbete inom Polisen och verksamhetsansvar. Sara är mycket insatt i politiska processer och politiskt arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Sara Hultqvist är invald ledamot och nominerad av vår medlemsorganisation Östersjöfred. Hon vill driva på arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra med sin kompetens om offentlig förvaltning såväl på lokal nivå som på nationell nivå.

Susannah Sjöberg

Vice ordförande