Sveriges kvinnolobby SKL

Vi som sitter i styrelsen

 

Anna Giotas Sandquist

Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Hon arbetar som direktör för social hållbarhet i Eskilstuna kommun. Innan dess jobbade hon som senior konsult och verksamhetsrevisor, bland annat med fokus på genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner. Anna har tidigare också arbetat i Botkyrka kommun, senast som kommunens kvalitetschef. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat även arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft flera andra chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

Susannah Sjöberg

Vice ordförande

Susannah Sjöberg är vice ordförande för Sveriges Kvinnolobby sen årsmötet 2020. Hon nominerades till posten av Kvinnor Kan.

Susannah är statsvetare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med lednings- och styrningsfrågor inom kommunal sektor. Hon har arbetat med våldsprevention (implementeringen av mentorer i våldsprevention i Stockholms stads kommunala skolor) samt jämställdhetsintegrering, senast på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning där hon var kvalitetsansvarig samt tillförordnad stabschef. Idag arbetar hon som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner.

Judit Svensson

Kassör

Judith är entreprenör/företagare sen 30 år tillbaka. Här finns ett stort engagemang för kvinnors och flickors situation i olika länder. Hon har varit aktiv i Ambassadörs Kvinnorna och föreläst i många år om kvinnors företagande. Tidigare var hon ordförande i Tolkföreningen i Kronoberg och i Svenska Aromaterapi Föreningen. Idag är hon vice ordförande i Winnet Sverige. Hon är utbildad inom bland annat pedagogik och social psykologi. Hon är även terapeut inom flera områden som massage och hud.

Marianne Eriksson

Styrelseledamot

Marianne Eriksson är en av initiativtagarna till och vice ordförande för Tantpatrullen. Hon är tidigare flerårig ledamot i UN Women Sveriges styrelse och var Europaparlamentariker mellan 1995 och 2004. Marianne är nominerad till Sveriges Kvinnolobbys styrelse av Tantpatrullen och valdes in 2021.

Hanna Stenström

Styrelseledamot

Hanna Stenström är högskolelektor vid Enskilda högskolan Stockholm och undervisar där inom det teologiska programmet.  Hon har forskat om feministisk bibeltolkning och feministisk teologi samt också mer generellt om hur bibelforskare förhållit sig till utmaningar som kvinnorörelsen ställt såväl kyrkor som teologisk forskning inför, om forskares syn på sin uppgift och sitt moraliska ansvar i akademi, kyrka och samhälle. Hon är även präst i Svenska kyrkan. I kvinnorörelsen var hon tidigare aktiv i Uppsala kvinnojour och bär med sig engagemang och kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Hon är nominerad till Sveriges Kvinnolobbys styrelse av Kvinnor i Svenska Kyrkan.

Malin Malmström

Styrelseledamot

Malin är professor i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Hon undersöker finansiering av entreprenörskap. Som forskare fick hon följa med bakom stängda dörrar och kunde sedan visa hur företagande kvinnor får både mindre och färre anslag.

Malin Malmström är nominerad av Winnet Sverige.

Gita Rajan

Styrelseledamot

Gita Rajan är läkare och specialist i allmänmedicin, och hon nominerades av Kvinnliga Läkares Förening (KLF). Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor större delen av livet, men första yrkesmässiga arbetet var genom det feministiska radiomagasinet ”PittBull” på P3 som vann pris för bästa radioprogram år 2000. Gita Rajan har sedan mer än 15 år tillbaka varit engagerad i frågor som rör sexuellt våld. Hon har bland annat suttit i styrelsen för Rise, Sverige äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, och 2014 grundade hon organisationen WONSA, world of no sexual abuse, där hon nu är klinikchef för organisationens specialistklinik för sexualbrottsoffer. Gita Rajan är också doktorand på Karolinska Institutet, och temat för hennes avhandling är epidemiologi och behandling av ffa psykiska skador efter sexuellt våld. Gita Rajan brinner särskilt för att öka kunskapen i samhället om vad sexuellt våld gör med den som utsätts, och för att göra jämställd vård – där tillgång till specialistvård efter sexuellt våld – till en självklarhet.

Fotograf: Peter Cohn

Maja Ahrman

Styrelseledamot

Louise Elemalm

Styrelseledamot

Louise är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby och nominerades till posten av BPW Sweden, Business & Professional Women. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete, som klubbordförande i BPW Luleå, styrelseledamot samt andre vice ordförande i BPW Sweden. Hon har även haft olika chefsuppdrag inom barn- och utbildningsväsendet och inom den sociala sektorn där hon bland annat ansvarat för LSS-frågor. Hon är utbildad vid Uppsala universitet med beteendevetenskap- och pedagogisk huvudinriktning. Louise har också förtroendeuppdrag inom Brottsofferjouren och Överförmyndarnämnden.

Margareta Rehn

Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Linda Schang

Styrelseledamot & delegat i EWL:s generalförsamling

Linda Schang sitter i Sveriges Kvinnolobbys styrelse och är sedan 2021 vice ordförande för European Women’s Lobby (EWL). Hon är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor.