Sveriges kvinnolobby SKL

Wikifem

Wikipedia är en av våra mest använda informationskällor. Men endast 9 % av de som skriver på Wikipedia är kvinnor. Det betyder att informationen som finns på Wikipedia till stor del styrs av män. Det är ett demokratiproblem vi måste ändra på. Wikifem är ett feministiskt initiativ med syfte att skapa och sprida kunskap på Wikipedia – om och för kvinnor. 

På Wikipedia kan var och en vara med och skriva in sin kunskap i det gemensamma uppslagsverket. Denna undersökning visar att de som redigerar artiklar till 91 % är män och inom vissa ämnen, som geografi och naturvetenskap, är siffran ännu högre. Det finns all anledning att börja skriva själv och på så sätt rätta till snedfördelningen. Med begreppet och satsningen Wikifem vill vi skapa en gemensam plats för ett kollektivt handlande utifrån enskilda kvinnors insatser.

We_Can_EditInom ramarna för Wikifem har vi i samarbete med Wikimedia Sverige anordnat flera skrivarstugor där vi tillsammans redigerat och skapat nya artiklar på Wikipedia. Skrivarstugorna har haft olika teman, bland annat kvinnor inom naturvetenskapen och kvinnorörelsens historia. Wikimedia Sverige driver just nu ett projekt för att öka kvinnors skrivande på Wikipedia. Läs mer om det härHär kan du också läsa en intervju med initiativtagarna bakom projektet.

VILL DU VARA MED?

Kontakta info@sverigeskvinnolobby.se för mer information om Wikifem.