En av tre kvinnor utsätts för någon form av mäns våld under sin totala livstid. Det motsvarar ungefär en miljon kvinnor. Den 14 februari varje år samlas därför människor över hela världen och dansar i solidaritet med de många kvinnor drabbas av mäns våld. Syftet är att uppmärksamma och synliggöra hur många kvinnor som utsätts och att visa att det också är många som har fått nog.

V-day är en global aktiviströrelse som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Det arbete som V-Day driver går ut på att genom kreativa evenemang skapa medvetenhet bland allmänheten, samla in pengar och uppmuntra organisationer till aktivism för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Varje år arrangerar organisationen ett globalt evenemang för att uppmärksamma och synliggöra mäns våld mot kvinnor och visa solidaritet med de som utsatts för mäns våld inom ramen för projektet One Billion Rising.

One Billion Rising tog fart år 2013 och har haft olika fokusområden inom området mäns våld mot kvinnor. Årets fokus är exploatering av kvinnor samt fokus på vikten av att organisera en stark global rörelse med ett gemensamt mål – att våld mot kvinnor ska få ett slut.

Under året arrangeras även olika lokala evenemang inom ramen för One Billion Rising andra datum än den 14 februari. Här finns alla evenemang samlade.

Läs mer om One Billion Rising och V-day här.