Förhandlingarna om den flyktingpolitiska överenskommelsen är över och bland förslagen som regeringen och allianspartierna kommit överens om finns införandet av tillfälliga uppehållstillstånd.

Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd kommer att drabba kvinnor hårt. Som Sveriges Kvinnolobby tidigare uppmärksammat är de flesta asylsökande män, medan kvinnor har svårare att ta sig från konfliktområden och ofta kommer till Sverige genom familjeåterförening.

Att regeringen nu beslutat att införa tillfälliga uppehållstillstånd innebär att familjeåterföreningen begränsas. Det medför att fler kvinnor och barn tvingas ta osäkra vägar över till exempel Medelhavet istället för att kunna komma på så kallad anknytning till partner respektive pappa. Det kan också leda till att fler kvinnor lämnas kvar i konfliktområden och flyktingläger.

Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar även att ytterligare öka otryggheten och den psykiska ohälsan hos kvinnor som ofta redan har utstått allvarliga människorättskränkningar. Att knyta permanent uppehållstillstånd till arbetstillstånd kan dessutom göra att exempelvis kvinnor, av rädsla för att förlora arbetet och därmed ett framtida permanent uppehållstillstånd, utnyttjas på arbetsmarknaden och inte vågar anmäla eventuella sexuella övergrepp och trakasserier.

Sveriges Kvinnolobby kräver att huvudregeln med permanenta uppehållstillstånd för samtliga bibehålls och, för det fall detta ändå inte sker, att familjeåterföreningen åtminstone inte begränsas vid införandet av tillfälliga uppehållstillstånd. Den feministiska utrikespolitiken måste finna vägar att undsätta kvinnor från krig och konflikter och den nya överenskommelsen riskerar att försämra kvinnors och flickors rättigheter.

Stockholm 2015-10-27

Sveriges Kvinnolobby