Idag har vi glädjen att välkomna Östersjöfred som nya medlemmar i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfred är en tankesmedja med visionen om en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och utan hot om våld.

Östersjöfreds verksamhet utgår ifrån deklarationen och handlingsplanen från FNs fjärde Kvinnokonferens i Beijing 1995. Utifrån dessa arbetar Östersjöfred fredsbyggande i Östersjöområdet. Arbetet går bland annat ut på att i solidaritet och samarbete med kvinnoorganisationer i Östersjöområdet förebygga våld och väpnade konflikter och verka för gemensam mänsklig säkerhet, rättvisa samt hållbar fred och utveckling genom att hävda jämställdhetens och det kvinnliga ledarskapets betydelse för dessa frågor. Läs mer om Östersjöfreds vision, syfte och ändamål här.

Såhär säger Östersjöfred om varför de väljer att bli medlemmar i Sveriges Kvinnolobby:

”Vi har gått med i Sveriges Kvinnolobby därför att Östersjöfred vill vara en del av kvinnorörelsen. Fred är ett av kvinnorörelsens äldsta krav. Krig som metafor för människors liv och krig som verklighet vet kvinnor allt om.”

Vi önskar Östersjöfred varmt välkomna som nya medlemmar!

Läs mer om tankesmedjan Östersjöfred här.