Panelsamtal: Är utbildning lika med jämställdhet?

Europas kvinnor är välutbildade. Närmare 60 procent av alla examina från universitet i EU tas ut av kvinnor, men endast drygt hälften av kvinnor i förvärvsarbetande ålder i EU har ett jobb. Två panelsamtal om arbetet för en ökad jämställdhet och lika rättigheter för kvinnor tar plats i Europahuset den 6 mars.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige och EU-kommissionens representation i Sverige bjuder in till panelsamtal med anledning av Internationella kvinnodagen:

Kl. 09.30 – 10.30 – ”Världens bäst utbildade hemmafruar”

Ett viktigt mål för alla EU-länder är att kvinnor och män ska ha rätt att på samma villkor delta i familje- och samhällsliv och på arbetsmarknaden. Trots detta har kvinnor generellt sett lägre lön och arbetar oftare deltid. Panel: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M, EPP), Malin Björk, Europaparlamentariker (V, GUE/NGL), Therese Svanström Andersson, Statssekreterare, Socialdepartementet, Anna Rennéus Guthrie, Jämställdhetsexpert, Svenskt Näringsliv, m.fl.

Kl. 10.30 – 11.30 ”En feministisk utvecklingspolitik” – En strävan efter jämställd utbildning och lika rättigheter

Kvinnor är inte representerade i tillräckligt stor utsträckning i samhällslivet, politiken och på arbetsmarknaden i många länder. Men det tas konkreta initiativ på många håll för att bidra till en förändring. Ta del av berättelserna om EU-finansierade projekt utanför Europas gränser som syftar till att främja kvinnors grundläggande rättigheter. Panel: Representant för EU-kommissionens representation i Sverige, Lena Ag, Generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, Nina Larrea, Programchef på LO-TCO Biståndsnämnd, Sara Österlund, Rådgivare för ungas sexuella och reproduktiva hälsa på Plan Sverige, representant från Sveriges regering (tbc).

Läs mer om samtalet och anmäl dig här.