Paradoxalt stort lönegap i yrken med könsbalans

Idag lanseras en ny rapport om löneskillnader som visar att kvinnor har lägre löner än män både inom och mellan yrken. Mönstret kan inte förklaras med mindre än att man anser att kvinnor är mindre meriterade och motiverade eller presterar sämre än män. Regeringen och arbetsmarknadens parter måste ta gemensamt ansvar och låta kvinnors löner öka i en snabbare takt än mäns!

Rapporten ”Samma yrke – olika lön” har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna i samarbete med Fredrika Bremer Förbundet och Sveriges Kvinnolobby, och presenterades under ett seminarium i Almedalen den 5 juli. Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson medverkade och berättade om Islands nya lag för jämställda löner.

Rapporten jämför löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. Män tjänar mer än kvinnor i mer än tre fjärdedelar av 366 studerade yrken. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är löneskillnaderna i yrken som kräver längre utbildning.

– Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning, säger Lena Johansson, representant från Lönelotsarna.

Den totala kostnaden för att utjämna löneskillnaderna i samma yrke i den privata sektorn är 17 miljarder kronor och i den offentliga sektorn 4,4 miljarder kronor. I yrken med jämn könsfördelning inom privat sektor tjänar kvinnor i genomsnitt 2 900 kronor mindre än män, och i yrken med jämn könsfördelning inom offentlig sektor tjänar kvinnor 3 300 kronor mindre än män.

– Rapporten visar på samma återkommande mönster, kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Även om lönegapet minskar går det alldeles för långsamt. Det krävs samlade åtgärder från både arbetsmarknadens parter och regeringen om man på allvar vill uppnå förändring, säger Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet.

Läs mer i debattartikeln i SvD som vi skriver tillsammans med bland andra Fredrika Bremer Förbundet och Lönelotsarna. Dags för#lönheladagen!

Samma-yrke-olika-lön-Omslag-002-212x300