Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering.

2013-08-27 lämnade vi vårt yttrande över SOU 2013:25 – Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv.

läs vårt yttrande här