Sveriges kvinnolobby SKL

Planera ditt påverkansarbete

När du vill utföra ett påverkansarbete så kan det vara bra med att sätta upp en plan. För att planera ditt påverkansarbete kan det vara bra att svara på följande frågor

1. Vad är problemet?

Finns det ett problem eller en orättvisa i din vardag som du vill ändra på? Till exempel kanske du tycker att tjejer får mycket sämre träningstider i idrottsanläggningen. Beskriv och analysera problemet. Vilka som drabbas av den nuvarande situationen? Varför ser det ut så här?

2. Vem behöver göra vad för att problemet ska lösas?

Vem har makten över den rådande situationen? Vem kan förändra situationen? Utifrån denna fråga kommer du fram till vem du vill påverka, din mottagare, och vad du vill uppnå, ditt mål. Om problemet handlar om orättvisa träningstider på idrottsanläggningen så kanske du vill påverka styrelsen i idrottsklubben eller politikerna som sitter i kommunens kultur- och idrottsnämnd. På Socialstyrelsens hemsida kan du få hjälp att hitta rätt myndighet att kontakta.

3. Hur kan du påverka mottagaren?

Försök att tänka igenom vad du kan göra för att uppmärksamma mottagaren på problemet och övertyga hen om din lösning. Kanske behöver du göra en plan med flera olika aktiviteter för att nå ditt mål? Exempel på påverkansaktiviteter kan vara:

  • Kontakta nyckelpersoner direkt. Kanske kan du kontakta mottagaren för ditt påverkansarbete direkt? Ofta är det möjligt att skicka mejl eller ringa direkt till lokalpolitiker eller andra beslutsfattare. Kanske kan du också be om ett möte så att du kan presentera och utveckla dina förslag?
  • Gå till media! Kanske kan lokaltidningen göra ett reportage om situationen och ställa de ansvariga till svars.
  • Skriv en debattartikel eller insändare. Med en debattartikel kan du själv ställa den ansvariga till svars. Till skillnad från att be media granska åt dig så har du full kontroll över vad du skriver i din egna debattartikel/insändare.
  • Driv frågan politiskt. Ofta är det möjligt att besöka eller ta del av fullmäktiges eller olika nämndes sammanträden. Ibland finns också möjlighet att ställa en fråga direkt i salen. I många kommuner är det även möjligt att lägga medborgarförslag som politikerna är skyldiga att behandla. Ett annat sätt att driva en fråga politiskt är att försöka få en politiker eller ett parti att lägga en motion i frågan.
  • Arrangera en debatt. Bjud in de du vill påverka till en utfrågning eller debatt så att du får möjlighet att ställa frågorna direkt till personen inför publik.
  • Använd lagar och styrdokument. Ett smart sätt att lyckas i sitt påverkansarbete är att använda de åtaganden och skyldigheter som organisationen som du vill påverka har. Bryter organisationens nuvarande agerande mot någon lag eller mot en antagen deklaration eller konvention? Eller mot organisationens antagna värdegrund, policy eller handlingsplan. Om du hittar en formulering som organisationen är skyldig att följa kan du använda detta i ditt påverkansarbete genom att ifrågasätta varför mottagaren inte lever upp till det som utlovats.

4. Vem kan du samarbeta med?

Finns det andra som också brinner för frågan? Att samarbeta med andra kan vara bra på många sätt. Delvis kan ni få mer arbete gjort om ni är många som jobbar men ni kan också nå fler om ni använder bådas nätverk. Ibland kan det också vara bra att samarbeta med en andra för att få mer information i en fråga. Vet du någon som är expert i frågan du vill jobba med? Bjud in dem till ett samarbete!

5. Håll i håll ut.

Det tar tid att åstadkomma förändring. Glöm inte att sätta upp mål och delmål och att fira det arbete och de framsteg ni gör!

När du har skrivit ner svaret på de fyra frågorna kan du börja planera vad för typ av påverkansarbete som kommer nå ut till din målgrupp bäst.