Polens regering röstar nej till ett totalt abortförbud

Under dagen har Polens regering röstat emot ett genomförande av lagförslaget om ett totalförbud mot abort. Detta är givetvis en vinst för de aktivister, organisationer och kvinnor både i Polen och övriga Europa som under måndagen organiserat sig i protest mot förslaget. Polens abortlagstiftning är dock fortfarande en av de mest restriktiva i Europa.

Premiärminister Beata Szydlo har nu tagit avstånd från lagförslaget. Även  Polens biskopar uttalade sig innan omröstningen i parlamentet om att de inte står bakom den del av förslaget gällande bestraffningen av kvinnor som genomgått en abort.

Förslaget om att förbjuda abort i Polen kommer alltså inte att gå igenom, utan abort kommer även fortsättningsvis att tillåtas endast i fall av våldtäkt eller incest, vid allvarliga fosterskador eller när moderns eller barnets liv eller hälsa är i fara.

Här har vi tidigare skrivit om lagförslaget.