Dags för lagstiftning mot pornografi!

Idag finns pornografi tillgänglig i varje laptop och mobil dygnet runt. Pornografin har blivit allt grövre och konsumenterna allt yngre. Forskning visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. Det är dags att öka jämställdheten och befria sexualiteten! Idag presenterar Sveriges Kvinnolobby, Unizon och Roks manifestet Porrfritt i Almedalen.

Läs manifestet här.