Vi medverkar i P1-morgon om #porrfritt

Idag medverkade vår ordförande Clara Berglund i P1-morgon och berättade om kampanjen #porrfritt och varför vi vill ha en utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas.

Forskning visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. För att begränsa spridningen av pornografi har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer Unizon​ och Roks startat kampanjen #porrfritt. Läs vårt gemensamma manifest här.

Lyssna på inslaget i P1-morgon här.