Presentation av New climate economy- rapporten med Åsa Romson och Kristina Persson

Det internationella forskningsprojektet New Climate Economy visar i sin första rapport att vi kan förstärka ekonomin genom att satsa på att klimatåtgärder. Klimat- och miljöminister Åsa Romson, tillsammans med minister för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson, deltar vid Sverige-lansering av rapporten och ett samtal för att diskutera vad innehållet innebär för det fortsatta klimatarbetet.

Rapporten har rönt stor uppmärksamhet efter att den lanserades internationellt och spelar nu en viktig roll i spridning av kunskap och erfarenheter om klimatåtgärder.  Därigenom påverkar projektet diskussionen inför ett nytt globalt klimatavtal i Paris i december 2015.

Den 5 mars presenterar Michael Jacobs, Professor vid London School of Economics, resultaten från projektet. Johan Kuylenstierna, chef för SEI, modererar ett samtal om resultaten med:

  • Åsa Romson, Klimat- och miljöminister
  • Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor
  • Ingrid Bonde, Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef på Vattenfall samt medlem i NCE:s internationella kommission
  • Michel Jacobs

Anmäl dig till anmalan.riksdagen@mp.se senast den 4 mars.

Bakgrund

Sverige, tillsammans med några andra länder har sjösatt ett betydande internationellt projekt, The New Climate Economy, för att kartlägga klimatarbetets ekonomiska dimensioner. The New Climate Economy har kommit med en första rapport, Better Growth Better Climate, som fått internationellt stort genomslag.