Pressmeddelande: Jönköping är värdstad för Forum Jämställdhet 2020

Pressmeddelande: Forum Jämställdhet kommer till Jönköping!

Nu står det klart att Jönköping tar emot Sveriges största jämställdhetskonferens 2020. Konferensen Forum Jämställdhet arrangeras varje år i en kommun som har ett väl utvecklat jämställdhetsarbete. Forum Jämställdhet samlar 1000 deltagare från privat och offentlig sektor och erbjuder alltifrån praktiska metodverkstäder till föreläsningar med internationella talare.

2019 arrangeras Forum Jämställdhet den 30-31 januari i Luleå. Året därefter går stafettpinnen vidare till Jönköping. Den 5-6 februari 2020 intar Forum Jämställdhet konferensanläggningen Elmia.

– Vi bedömer att Jönköping har precis vad som krävs för att kunna ta emot vår Sveriges största jämställdhetskonferens. Här genomförs just nu flera spännande insatser för att öka jämställdheten som förtjänar att spridas till resten av Sverige. Bland annat har kommunen arbetat fram nya metoder för att utmana ungas föreställningar om kön och yrkesval, säger Clara Berglund, projektledare för Forum Jämställdhet.

– Vi är hedrade över att Jönköping kommer att stå värd för detta fina arrangemang och ser det som en stor förmån att vi får möjlighet att ta emot inspiration och kunskap från hela landet för att utveckla vårt arbete. I Jönköping är samverkan en framgångsfaktor och därför är vi glada över att länets jämställdhetsråd ställer sig bakom kommunens värdskap och kommer att verka för att arrangemanget får en bred regional förankring, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

Jönköping har en lång tradition av jämställdhetsarbete och var bland de första kommuner att skriva under den europeiska jämställdhetsdeklarationen 2006. Kommunen har utsetts till modellkommun av Sveriges kommuner och landsting. Organisationen har ett utvecklat jämställdhetsarbete, bland annat genom att bryta traditionella yrkesval och få fler män till förskolan. De driver bildprojektet NORMSTORM där unga får synliggöra, problematisera och ifrågasätta normer genom att skapa bilder som visar på Jönköpings målsättning att vara en inkluderande, öppen, trygg och kreativ kommun.

Mer om Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Vi erbjuder dig en möjlighet att höja din kompetens, utveckla din verksamhet och knyta professionella kontakter. Fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder ger dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Varje år delas också priset Svenska Jämställdhetspriset ut på konferensen. Nominera en verksamhet som du anser har bidragit till ett mer jämställt samhälle på www.forumjamstalldhet.se/jamstalldhetspriset.

Forum Jämställdhet 2019 äger rum den 30-31 januari i Luleå.
Mer information finns på Forum Jämställdhets hemsida: www.forumjamstalldhet.se

Kontakt Forum Jämställdhet
Clara Berglund
Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby och projektledare för Forum Jämställdhet
E-post: clara.berglund@forumjamstalldhet.se
Tel: 070-756 77 91

Kontakt Jönköpings kommun
Åsa Thörne Adrianzon
jämställdhetsstrateg, Jönköpings kommun
E-post: asa.thorne-adrianzon@jonkoping.se
Tel: 0709-61 85 40

Kontakt Destination Jönköping
Ante Jankovic
Manager Convention Bureau, Destination Jönköping
E-post: ante.jankovic@destinationjonkoping.se
Tel: 0703-15 00 76