Idag inleds förhandlingarna i Bonn inför klimatmötet i Paris i december, COP21. Där ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Sveriges Kvinnolobby förväntar oss att den feministiska regeringen arbetar för en jämställdhetsintegrerad process inför och under Klimatmötet i Paris.

FN:s medlemsstater har genom antagandet av Pekingplattformen beslutat om jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå jämställdhet. Det innebär att de åtagit sig att införliva ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, även i de kommande hållbara utvecklingsmålen. Det är en strategi för att göra kvinnors och mäns behov och erfarenheter till en integrerad del av alla politiska åtgärder, så att kvinnor och män får samma villkor och ojämställdhet inte återskapas.

– Det är nödvändigt att i klimatpolitiken påvisa och konkretisera hur jämställdhet och kvinnors rättigheter hänger ihop med hållbar utveckling. Kvinnorörelsen förväntar oss att regeringen driver en feministisk klimatpolitik som ligger i framkant, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby efterlyser ett genomgående arbete för jämn representation mellan kvinnor och män i förhandlingarna och för hur de resurser som fördelas kommer att påverka kvinnors och mäns liv och villkor. Kopplingen till Handlingsplanen från Peking bör förtydligas i förhandlingarna liksom sambandet mellan jämställdhet och hållbar ekonomisk utveckling.

Vi kräver att förhandlingarna genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att målen är i överensstämmande med kraven i Pekingplattformen:

  1. jämställd representation i beslutande och rådgivande organ
  2. analys och fördelning av resurser där effekter av olika allokeringar diskuteras och
  3. i grundläggande antaganden och utgångspunkter för klimatmålen.

– Jämställdhet och kvinnors rättigheter är en förutsättning för att världens länder ska nå klimatmålen. Därför måste regeringarna arbeta för detta. Sverige har en feministisk regering. Vi förväntar oss att den feministiska regeringen arbetar för en jämställdhetsintegrerad process inför och under Klimatmötet i Paris, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Mer om regeringens arbete inför klimatförhandlingarna i Paris.

Läs pressmeddelandet på Mynewsdesk.