Seminarium: Våldet mot kvinnor upphör inte vid 65!

Våld i nära relationer slutar inte vid 65 år eller vid pensioneringen, men det finns en stor kunskapsbrist om det våld som äldre kvinnor utsätts för. För att uppmärksamma detta arrangerar PRO på Internationella kvinnodagen ett kunskapsseminarium på temat.

Våld i nära relationer slutar inte vid 65 år eller vid pensioneringen. Tvärtom kan våld mot kvinnor uppstå även senare i livet. Oftast är förövaren den person som kvinnan delar sitt liv med. Ibland kan det också vara andra anhöriga som vårdar den äldre som är förövare. Kunskap och kännedom om det våld som äldre kvinnor får utstå måste öka i samhället. Idag faller kvinnor till och med offer för dödligt våld på grund av att kunskapen och reaktionerna från samhället brister.

På Internationella kvinnodagen arrangerar Pensionärernas riksorganisation (PRO) ett kunskapsseminarium om hur våldet mot äldre kvinnor tar sig uttryck. Programmet består av föreläsningar och en avslutande paneldiskussion.

Medverkande:
Christina Tallberg, ordförande PRO
Gun Heimer, föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid och professor i kvinnomedicin
Kerstin Weigi, journalist på Aftonbladet
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Moderator:
Gabriella Ahlström, författare

Anmälan görs till Katri Nordgren på PRO på telefon 08-701 67 00 eller katri.nordgren@pro.se och är bindande.

Se inbjudan och programmet i sin helhet här.

Ekonomiskt beroende kan göra att kvinnor tvingas stanna kvar i våldsamma relationer. Att säkerställa ekonomisk självständighet och jämställda pensioner är därför en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och en förutsättning för att äldre kvinnor ska kunna lämna våldsamma relationer. Här kan du ta del av Sveriges Kvinnolobbys krav för jämställda pensioner och kvinnors ekonomiska självständighet.