CEDAW-granskning: kvinnorörelsens skuggrapport

I oktober 2020 kommer CEDAW-kommittén att genomföra ett förhör av Sverige om hur landet lever upp till FN:s Kvinnokonvention under 76:e sessionen i FN i Geneve.

Vid sidan av den officiella rapporteringen genomför den svenska kvinnorörelsen en parallell granskning av hur Sverige lever upp till konventionen. Den ger en överblick av hur Sverige brister i sitt jämställdhetsarbete och vilka handlingsstrategier som krävs för ökad jämställdhet. Syftet med skuggrapporten är att driva krav på förbättringar gentemot politiker och beslutsfattande.

Sveriges Kvinnolobby och våra medlemsorganisationer har varit med och skickat in synpunkter till FN:s Kvinnokommitté om vilka områden som bör granskas. Kommitténs frågor till Sverige finns att läsa här (tillägg till fråga fem här).

Regeringen har svarat på kommitténs frågor i denna rapport. Ta del av Sveriges Kvinnolobbys och CEDAW-nätverkets skuggrapport Kvinnor i Sverige 2021 här.

Bakgrund

1998 bildades CEDAW-nätverket. Nätverket samordnas av Sveriges Kvinnolobby och består av ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar med att sammanställa skuggrapporterna i syfte att granska hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention.

Ladda ner tidigare skuggrapporter nedan eller beställ dem via info@sverigeskvinnolobby.se.

SKUGGRAPPORT – DEN 8-9:E LANDSRAPPORTEN

I januari 2016 överlämnades vår senaste skuggrapport till Jämställdhetsminister Åsa Regnér på konferensen Jämställdhetsdagarna i Malmö. Skuggrapporten skickades till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret av Sverige som hölls i Genève i februari 2016. Här kan ni se förhöret i sin helhet. Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket fanns på plats och framförde våra krav på åtgärder. I mars 2016 kom CEDAW-kommitténs rekommendationer på åtgärder till Sverige. Dessa ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Skuggrapporten på svenska | Skuggrapporten på engelska | Skuggrapporten på lättläst svenska

Skuggrapporten på punktskrift beställs via info@sverigeskvinnolobby.se.

MER INFORMATION

FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige 2016, Genève.

Regeringens 8:e & 9:e rapporter om genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

CEDAW-kommitténs rekommendationer till Sverige på svenska.

CEDAW-kommitténs rekommendationer på engelska.