Jämförelse av föräldraförsäkringen i Norden

Den nordiska välfärdsmodellen är unik i världen, tack vare satsningar på föräldraledighet och barnomsorg. Den har givit kvinnor och män stora möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Men trots de goda förutsättningarna tar män fortfarande bara ut en liten del av föräldrapenningen. Inget land har ännu lyckats bryta de mönster som resulterar i att kvinnor får sämre lön, befordras mer sällan, jobbar deltid och får lägre pension.

Det är just föräldraledigheten som är den utlösande faktorn. Innan barn tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning, men sedan händer det något och männen drar ifrån. Vad beror detta på och vilka insatser kan användas för att motverka skillnaderna?

NY Kartläggning av föräldraledigheten i norden

För att bryta mönstret och flytta fram positionerna har Sveriges Kvinnolobby, Norges Kvinnelobby och Kvenréttindafélag Íslands genomfört ett gemensamt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond (NIKK). I projektet kartlägger vi systemen för föräldraledighet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Seminarium och rapportsläpp 22 oktober

Den 22 oktober arrangerar vi ett seminarium om föräldraförsäkringen då vi också släpper rapporten.

Har du frågor om projektet eller om lanseringen? Kontakta projektledare Jenny Andersson på jenny.andersson (a) sverigeskvinnolobby.se.