16:06 – LÖN HELA DAGEN!

LÖN HELA DAGEN!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:06, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

16:06-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan vi startade kampanjen för sex år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:06. Med den förändringstakten (2,14 minuter per år) når vi jämställda löner först om 25 år – år 2044. 16:06-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

VILL DU DELTA I KAMPANJEN?

På Internationella kvinnodagen kl. 16:06 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier: “Efter kl. 16:06 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

Gilla vår facebooksidafölj oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen och fäst klockslaget på din profilbild.

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka in en debattartikel till din lokala tidning? Gå med i gruppen för lokala ambassadörer.

Mer om 16:06-rörelsen och våra aktiviteter kan du läsa här.

KAMPANJENS MÅL

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

VÅRA KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i 16:06-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer fyra krav:

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma möjlighet till heltid och trygga anställningsformer
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

VILKA ÄR VI?

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:02-rörelsen. Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare. Andra organisationer som ingår är:
Akademikerförbundet SSRBPW SverigeCenterkvinnornaFackförbundet STFastighetsanställdas FörbundFeministiskt InitiativFinansförbundetForum – Kvinnor och funktionshinderFredrika Bremer FörbundetForena – försäkringsfacketGröna kvinnorHandelsanställdas förbundHotell- och restaurangfacketIF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)KommunalKvinnliga Läkares FöreningKvinnofrontenKvinnor för fred västKvinnorKanKvinnor i Svenska kyrkanLiberala KvinnorLOMiljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommittéS-kvinnorSvenska Kvinnors VänsterförbundSveriges ArbetsterapeuterSveriges Makalösa FöräldrarSveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCOUnizonVarken hora eller kuvad, VisionVårdförbundetVänsterpartiets kvinnonätverkWinnet Sverige.

STATISTIK

Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet som är ansvarig för den officiella statistiken. 2017 års rapport visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12 procent. Det betyder att en genomsnittlig kvinna varje månad tjänar 4 200 kr mindre än en genomsnittlig man. På ett år blir skillnaden 50 400 kr. Siffrorna gäller efter att deltider räknats upp till heltider. Här hittar du rapporten i sin helhet.

Vartannat år utkommer också Statistiska centralbyrån med en lathund om jämställdhet i Sverige: På tal om kvinnor och män. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön.

KONTAKT

hej@lonheladagen.se
08‐33 52 47