16:09 – LÖN HELA DAGEN!

Dags för #lönheladagen!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:09, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 900 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 46 800 kronor.

16:09-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:09. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 23 år.

Vanliga frågor och svar om kampanjen hittar du här.

VILL DU DELTA I KAMPANJEN?

Inför Internationella kvinnodagen, den 5 mars kl. 16:09 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier: “Efter kl. 16:09 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

Gilla vår facebooksida, följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka in en debattartikel till din lokala tidning? Gå med i gruppen för lokala ambassadörer.

KAMPANJENS MÅL

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

VÅRA KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i 16:09-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

För att öka takten ställer 16:09-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

VILKA ÄR VI?

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:09-rörelsen. Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare. Andra organisationer som ingår är:
Akademikerförbundet SSRBPW SverigeCenterkvinnornaFackförbundet STFastighetsanställdas FörbundFeministiskt InitiativFinansförbundetForum – Kvinnor och funktionshinderFredrika Bremer FörbundetForena – försäkringsfacketGröna kvinnorHandelsanställdas förbundHotell- och restaurangfacketIF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)KommunalKvinnliga Läkares FöreningKvinnofrontenKvinnor för fred västKvinnorKanKvinnor i Svenska kyrkanLiberala KvinnorLOMiljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommittéS-kvinnorSvenska Kvinnors VänsterförbundSveriges ArbetsterapeuterSveriges Makalösa FöräldrarSveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCOUnizonVarken hora eller kuvad, VisionVårdförbundetVänsterpartiets kvinnonätverkWinnet Sverige.

STATISTIK

Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet som är ansvarig för den officiella statistiken.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Omräknat i tid innebär det att kvinnor jobbar gratis 51 minuter varje dag. Män får betalat för hela arbetsdagen kl. 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16.09.

Sedan Lön hela dagen startade sitt samarbete har klockslaget förflyttats från 15:51 till 16:09 (18 minuter på åtta år). Med den förändringstakten (2.25 min per år) kommer vi att nå jämställda löner först om 23 år, d.v.s. år 2043.

I pengar är skillnaden varje månad 3 900 kr. På ett år innebär det att en kvinna tjänar 46 800 kr mindre än en man. (En genomsnittskvinna tjänar 32 600 kr/månad och en genomsnittsman 36 500 kr/månad.)

Vartannat år utkommer också Statistiska centralbyrån med en lathund om jämställdhet i Sverige: På tal om kvinnor och män. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön.

Vanliga frågor och svar om lön hela dagen

”Varför använder ni den ovägda siffran?” och ”Hur har ni fått fram klockslaget?”
Här hittar du en lista med svar på vanliga frågor om kampanjen.

KONTAKT

hej@lonheladagen.se
08‐33 52 47