Porrfritt

Sveriges Kvinnolobby driver tillsammans med Unizon och Roks kampanjen #Porrfritt.

Idag finns pornografi tillgänglig i varje laptop och mobil dygnet runt. Pornografin har blivit allt grövre och konsumenterna allt yngre. Forskning visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. Det är dags att öka jämställdheten och befria sexualiteten!

Tillsammans med våra medlemsorganisationer Roks och Unizon har vi tagit fram ett manifest för ett #porrfritt samhälle. Läs manifestet här.

Opt in opt out och åldersverifikation

Vi arbetar för ett införande av en modell likt den brittiska, med s.k.  Opt-in Opt-out och åldersverifiering. I december 2017 bjöd vi in den brittiska experten John Carr att berätta mer om den nya lagen i Storbritannien. Ta del av Carrs anförande här:

Läs också:
Unizons rapport om kopplingen mellan pornografi och mäns våld mot kvinnor.
Fil.dr. Max Waltmans forskning om pornografi.