Rätt riktning – för etiska riktlinjer mot sexköp

Det är snart tjugo år sedan den svenska sexköpslagen infördes. Trots att sexköpslagen lett till att efterfrågan inom prostitution minskat vet vi att 80 procent av alla sexköp fortfarande sker utomlands. Därför arbetar Sveriges Kvinnolobby för att svenskars sexköp i utlandet ska kriminaliseras.

Rätt riktning

Undersökningar visar att 80 procent av alla sexköp sker utomlands och att en tredjedel av dessa sker i samband med tjänsteresor. Genom att införa etiska riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering visar företag att de tar ansvar för mänskliga rättigheter. Etiska riktlinjer förbättrar arbetsmiljön inom organisationen och minskar risken för korruption. Dessutom bidrar det till en mer jämställd värld. Läs mer om Rätt riktning här.

rättriktning

Stöd kampanjen! Har ditt företag sedan tidigare eller kommer företaget ta fram etiska riktlinjer mot sexköp? Stöd kampanjen Rätt riktning och syns med ditt företags logga.

Lär dig mer! Boka in ett utbildningstillfälle via info@sverigeskvinnolobby.se.

Inspireras av andra företag och myndigheter! Här kan du hitta goda exempel på riktlinjer, policys och uppförandekoder.

Sexköpslagen 2.0

80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands. Sjutton år efter sexköpslagens införande är det dags att gå vidare. Vi uppmanar regeringen att följa Norges exempel och förbjuda sexköp utomlands. Riksdagen har slagit fast att sexköp är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hinder för att nå jämställdhet. Svenskar ska inte kränka mänskliga rättigheter i Sverige, men inte heller i andra delar av världen. Det är hög tid att införa Sexköpslagen 2.0 och ta bort kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Kränkningar av mänskliga rättigheter är lika allvarliga oavsett var de sker.

Fakta:

  • Sverige har haft ett förbud mot köp av sexuella tjänster sedan 1999. Köp av sexuell tjänst är dock inte förbjudet i länder där sexhandel är legaliserat.
  • 1 av 12 svenska män har köpt sex och 80 procent av svenskars sexköp sker utomlands.
  • Norge har tagit bort kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Det innebär att norska medborgare kan straffas för sexköp var helst i världen det sker.
  • Sveriges Kvinnolobby arbetar i samarbete med Unizon och Roks för att Sverige ska utvidga sexköpslagen till att även omfatta svenskar som köper sex utomlands.

Brussels’ Call – för ett Europa fritt från prostitution

Sveriges Kvinnolobby står tillsammans med över 200 andra civilsamhällesorganisationer i Europa bakom Brussels’ Call – ett upprop för att motverka prostitution som startades av abolitioniströrelsen i december 2012.

Tillsammans kräver nätverket bakom Brussels’ Call’ att EU:s medlemsstater antar lagar och regelverk som förebygger och förhindrar prostitution. Bland annat genom att köp av sexuella tjänster och handlingar kriminaliseras och att reella alternativ och program erbjuds dem som vill ta dig ur prostitution. Arbete och utbildning för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män är också ett viktigt led i detta arbete.

Ett femtiotal EU-parlamentariker från olika politiska grupper och länder har skrivit under uppropet och enats om att prostitution är ett hinder mot jämställdhet och en form av våld mot kvinnor. Sveriges Kvinnolobby tycker att det är viktigt att svenska EU-parlamentariker är drivande i arbetet med att sprida den svenska sexköpslagen och för ett Europa fritt från prostitution. Därför är det glädjande att många svenska EU-parlamentariker skrivit under uppropet.

Mer läsning:

Rätt riktning

Kampanjsida Sexköpslagen 2.0

Brussels’ Call

18 myter om prostitution

Regeringsuppdraget om etiska riktlinjer i frågor kring sexköp m.m. inom statsförvaltningen

Arbetsrätt och sexköp i KRUS skrift Vad är Lagligt?

Sexköpslagen (6 kapitlet 11 §)

Regeringens utvärdering av lagen om sexköp

Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel

Artikel: Buying Sex on Company Time: Engaging Organizations in Reducing Demand