Projekt: Jämställdhetsverkstan

Vår medlemsorganistion Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för sitt projekt Jämställdhetsverkstan. Projektet riktar sig till aktörer från civilsamhällets organisationer med fokus på att gå från ord till handling och omsätta teoretisk kunskap in i praktiken med syfte att skapa jämställdhet varje dag.

Jämställdhetsverkstan är en vidareutveckling av Winnet Skånes tidigare arbete med de skånska Jämställdhetskartorna och dess syfte är att samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder. Genom detta kommer deltagarna att få verktyg för praktiskt förändringsarbete, kunskap om jämställdhetsintegrering och coachning för vidareutveckling med syfte att sätta ord till handling och skapa jämställdhet varje dag.

Läs mer här och/eller här och kontakta projektledare Marco Zamorano-Tóth på marco.zamoranototh@winnet.se eller 0707-82 14 55 om du och din organisation är intresserade av att vara en del av verkstan. Projektet kommer att pågå 1 augusti 2016-31 maj 2017.