Protest mot konferens för surrogatmödraskap

I helgen arrangerade Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer en protestaktion mot surrogatmödraskap. Aktionen hölls med anledning av att den första nordiska konferensen om förmedling av surrogatmödrar ägde rum i Stockholm. I en debattartikel i Aftonbladet kräver vi att regeringen inför ett förbud mot att svenskar utnyttjar kvinnor och barn i surrogatmödraskap. Frågan har också uppmärksammats i Ekot och Studio Ett i P1.

Konferensen hölls på lördagen och vände sig till svenskar som vill köpa andra kvinnors graviditeter. När konferensen öppnade på morgonen stod människor på rad utanför, utklädda till kvinnor från Handmaid’s tale.

– Vi klädde ut oss till Handmaid’s tale som är en bok och en tv-serie som handlar om en framtidsdystopi där kvinnor används som avelsdjur för att bära fram barn åt andra. Det är det som surrogatmödraskap handlar om, sa Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby till Ekot.

Hör hela intervjun i Sveriges Radio här.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige eftersom det innebär en handel med kvinnors reproduktiva förmåga och därmed en stor risk för att kvinnor utnyttjas. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att människor inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser. De föreslog bland annat informationskampanjer för att motverka att svenskar betalar fattiga kvinnor för att bära, föda och ge bort barn till dem.

I en debattartikel i Aftonbladet den 12 augusti kräver vi och en rad andra organisationer att regeringen går vidare med utredningens förslag och förbjuder att svenskar utnyttjar kvinnor och barn i surrogatmödraskap.

Den 14 augusti deltog vår generalsekreterare också i en debatt i Studio ett i P1. Hör inslaget här.

Sveriges Kvinnolobby är en av organisationerna i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Läs mer om kampanjen här.