Publikation: Har Sveriges romer fått upprättelse?

MR-Fonden ger ut skriften ”Har Sveriges romer fått upprättelse?”. Med publikationen vill de bidra till debatten om romers upprättelse i Sverige och ge rekommendationer för vägen dit.

Utifrån internationella erfarenheter tar Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) upp rättighetskränkningar som skett emot romer och hur man kan arbeta med övergångsrättvisa i relation till dessa. Syftet med skriften är att öka medvetenheten hos svenska aktörer om vikten av att få upprättelse för människorättskränkningar.

MR-Fonden har i över 20 år arbetat för att stärka respekten för mänskliga rättigheter såväl i Sverige som internationellt.

Här kan du kostnadsfritt ladda hem publikationen Har Sveriges romer fått upprättelse?.

Romaskrift-160x229