Rapport: 76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnaden

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och som presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga.

Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar. En person som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke tjänar alltså i genomsnitt 5 300 kronor mindre varje månad.

Att löneskillnaderna är strukturella betyder att de inte kan förklaras av sådant som krav i arbetet, arbetstagarnas prestation och skicklighet eller andra uppenbara skäl. Förklaringen är framförallt att kvinnor och män arbetar i olika yrken och att yrken där kvinnor är i majoritet värderas och lönesätts lägre. Detta kallas för värdediskriminering.

– Det är inte omöjligt att rätta till snedfördelningen, men det krävs vilja och att medel tillförs till kvinnodominerade yrken. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste få öka i en snabbare takt än i de mansdominerade, kommenterade Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby i samband med att rapporten lanserades.

Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna anser att stat, arbetsgivare och fackförbund måste ta gemensamt ansvar för kvinnors och mäns lagstadgade rätt till lika lön för likvärdigt arbete. Vi uppmanar dem att arbeta fram en nationell samordning och strategi. Läs mer om detta i den debattartikel som publicerades i SvD Näringsliv i samband med rapportsläppet.

Mer om resultat och metod hittar du i rapporten: 76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnaden.

Rapporten presenteras också på konferensen Forum Jämställdhet den 31 januari i Örebro.

Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

Pressmeddelandet i samband med lansering hittar du här.