Rapport från FN:s Kvinnokommission

Under veckan har Sveriges Kvinnolobby deltagit vid Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. Vi har bland annat lyft förslag till åtgärder för att säkerställa kvinnors ekonomiska självständighet och för att stärka och sprida den svenska sexköpslagen. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund har ingått i den svenska delegationen som letts av jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Commission on the Status of Women, CSW, är FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för att komma överens om åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar.

Kvinnokommissionen pågår den 13-24 mars och genomförs i år för sextioförsta gången i ordningen. Huvudtemat för årets möte är kvinnors ekonomiska egenmakt. Uppföljningstemat är utmaningar och framgångar i implementeringen av Millenniemålen.

På onsdagen den 15 mars arrangerade vi seminariet Prostitution – not a choice not a job tillsammans med Unizon, Roks och flera andra medlemsorganisationer. Samtalet handlade om hur prostitution och pornografi kan motverkas och hur detta är en förutsättning för att nå jämställdhet och säkra kvinnors rätt till frihet från våld. Medverkade gjorde journalisten Julie Bindel, professor Gail Dines, Cherie Jimenez från Space International och den svenska ambassadören mot människohandel Per-Anders Sunesson.

Under veckan har vi träffat bland andra ILO och representanter från Islands regering för att diskutera hur regeringar, fackförbund och kvinnoorganisationer kan arbeta för att motverka strukturella löneskillnader. Vi har också gjort ett studiebesök på en av New Yorks äldsta kvinnojourer – My Sisters Place.

Den svenska delegationen har letts av jämställdhetsminister Åsa Regnér. Regeringen har bland annat haft sexköpslagen som en prioritering under veckan och jämställdhetsministern höll under onsdagen ett uppskattat tal vid FN:s säkerhetsråd som finns att läsa här. I talet lyfte ministern bland annat Sveriges oro över det pågående skiftet mot att prata om prostitution som en form av arbete.

Detta lyfte också vår generalsekreterare Clara Berglund i ett tal under CSW:s pågående generaldebatt:

”When talking about the changing world of work we need to define what is work and what is not. Prostitution is a legacy of the economic man, it is pure violence against women and incompatible with human rights. To be clear: Prostitution can never be described as work under the roof of the United Nations.”

Talet hölls i FN:s generalförsamling inför ministrar och delegationer från hela världen och finns att läsa här.

Förhandlingarna om gemensamma slutsatser pågår under totalt två veckor och planeras att avslutas den 24 mars. Sverige förhandlar inom EU:s grupp. En viktig prioritering för Sverige är kopplingen mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund har ingått i den svenska delegationen som rådgivare tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och Sametinget. I delegationen har Sveriges Kvinnolobby bland annat lyft vikten av tydliga skrivningar om rätten till barn- och äldreomsorg, tillräckliga och trygga system för föräldraledighet och mäns våld mot kvinnor i arbetslivet.

Mer om CSW kan du läsa här.