Rapport från konferens om Beijing +20

I höstas genomförde Gender and Development in Practice, GADIP, en konferens om Beijing +20 på Göteborgs Universitet. Nu har rapporten om konferensens händelser och slutsatser kommit.

Beijing +20 refererar till att det 2015 hade gått 20 år sedan handlingsplanen Beijing Decleration and Platform for Action lanserades i samband med den fjärde globala konferensen för kvinnors rättigheter i Peking 1995. Under 2015 genomfördes konferenser och kampanjer runt om i världen om handlingsplanen från Peking och vad som återstår för att leva upp till den.

Konferensen på Göteborgs Universitet arrangerades av GADIP och fokuserade på sex huvudteman; Beijing +20 från ett kritiskt, feministiskt perspektiv, kvinnor och ekonomi, våld mot kvinnor, trafficking, kvinnor och media, och kvinnor, fred och säkerhet. Medverkade gjorde politiker, internationella forskare och feministiskt sakkunniga.

Läs rapporten om konferensen här och läs mer om arbetet med Beijing +20 här.