Diskussionen om införandet av en lag mot könsdiskriminerande reklam fortsätter. I måndags träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér och konsumentminister Per Bolund representanter från reklambranschen för att prata om ett eventuellt förbud.

– Det är viktigt att det finns ett självreglerande arbete men samtidigt ser vi att problemen fortsätter utan att avta. Kommer könsdiskriminerande reklam att minska av sig själv eller behövs åtgärder? Dörren är inte stängd för lagstiftning, men jag vill höra hur branschen ser på de system vi har idag och vad som behövs göras framåt, sa Bolund inför mötet.

Bland de medverkande fanns bland andra Reklamombudsmannen, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikatörer. Branschens företrädare uttryckte på mötet att de anser att det inom branschen redan görs ett bra arbete mot könsdiskriminerande reklam, att detta är tillräckligt och att någon lagstiftning därmed inte behövs. Christina Nylander från Sverige Kommunikationsbyråer uttryckte exempelvis en tro på att sexistisk reklam även utan lagstiftning är ett övergående problem i Sverige och att det blir mindre och mindre intressant att skapa sådan reklam. Även Reklamombudsmannen uttryckte att det självreglerande systemet är tillräckligt och av olika skäl till och med fungerar bättre än lagstiftning.

Sveriges Kvinnolobby vill poängtera att det inte finns något som tyder på att den könsdiskriminerande reklamen i det offentliga rummet kommer att minska av sig självt. Reklambranschen har redan fått många chanser att bättra sig, utan att lyckas. Inte heller har Reklamombudmannens verksamhet och fällningar lett till att omfånget av sexistisk reklam har minskat. Så länge inga sanktionsmöjligheter finns kan företag fortsätta använda sig av sexistisk reklam utan konsekvenser. Det är tydligt att införandet av en lagstiftning är nödvändig för att få bukt med sexistisk reklam!

Sveriges Kvinnolobby förväntar sig att regeringen inte förlitar sig på reklambranschens självreglering som så uppenbart inte fungerar. Reklambranschen har fått tillräckligt många chanser och det är hög tid att införa en lagstiftning. I ett jämställt samhälle ska könsdiskriminerande reklam aldrig vara tillåten. Fram till att lagstiftning införs på nationell nivå uppmanar Sveriges Kvinnolobby städer och kommuner att införa förbud mot sexistisk reklam i det offentliga rummet, vilket bland annat har gjorts i Trondheim och London.

Läs mer om mötet här.

Läs vår rapport ”Sexism på köpet” här.