Regeringen presenterar skrivelse om mänskliga rättigheter

Den 10 december ägde FN:s dag för mänskliga rättigheter rum. I samband med detta presenterades regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Regeringen skriver i en debattartikel som publicerades i samband med skrivelsen att den negativa utveckling vi ser, där de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer ifrågasätts och utmanas i alla delar av världen, ställer nya krav på Sverige. Skrivelsen beskrivs ange regeringens prioriteringar och synliggöra dess verktyg med syftet att utgöra en kompass för de kommande årens utrikespolitiska arbete. Skrivelsen behandlar de mänskliga rättigheternas utveckling i världens alla regioner.

I debattartikeln ger regeringen bland annat ett löfte om att fortsätta driva en feministisk utrikespolitik och fokusera på frågor som rör kvinnors rättigheter. Några aspekter som lyfts fram är tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, det faktum att mänskliga rättigheter ifrågasätts i delar av världen vilket drabbar kvinnor i stor utsträckning samt kvinnliga journalisters utsatthet.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar MR-skrivelsen och regeringens fortsatta ambitioner att driva en feministisk utrikespolitik och stå upp för kvinnors rättigheter globalt. Vi förutsätter att regeringen kommer att omvandla sina ord till handling och aktivt driva den feministiska utrikespolitiken när Sverige tar plats i säkerhetsrådet den 1 januari 2017 med skrivelsen som kompass.

Kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för fredliga och demokratiska samhällen. För att garantera detta vill vi poängtera att det är av största vikt att arbeta för att kvinnor och flickor tar sig från krig och konflikter till en tryggare plats, bland annat genom att utöka antalet kvotflyktingar. Mer arbete krävs också för att förhindra att människor utsätts för trafficking och prostitution, något kvinnor och flickor är särskilt utsatta för i krig och konflikter.

Läs debattartikeln om skrivelsen här.

Läs skrivelsen i sin helhet här.