Idag meddelar biträdande justitieminister Heléne Fritzon att regeringen säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar beslutet som är ett viktigt steg i rätt riktning. Nu måste regeringen gå vidare och också motverka att svenskar utnyttjar kvinnor i andra länder genom att köpa surrogatarrangemang utomlands. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter ska aldrig vara tillåtet, oavsett var det sker. Mer arbete behövs också för att stoppa de surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige.

2016 utkom en statlig utredning som kom fram till att ogilla tillåtelse av surrogatmödrarskap.

– Utredningen har kommit fram till samma slutsats som vi, nämligen att ett surrogatmödraskap innebär stora risker för att kvinnor ska utnyttjas och barn komma i kläm, sade Clara Berglund generalsekreterare i Sveriges kvinnolobby.

Här kan du läsa mer om regeringens besked och mer info om Sveriges Kvinnolobbys arbete och ställningstagande kring surrogatmödraskap finns här.