Regeringens vårbudget – en genusmedveten analys (2007)

Sveriges Kvinnolobby genomförde under 2007 ett projekt där delar av regeringens vårbudget analyserades ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

Regeringens vårbudget – en genusmedveten analys

I januari 2008 togs en ny kortare version fram, som sammanfattar resultaten av den ursprungliga rapporten. Denna översattes även till engelska.

Experiences from a Gender Budget Analysis of the Swedish Central Government Budget