Rekommendationer för en bättre förlossningsvård i Sverige

Organisationen Födelsehuset lämnar rekommendationer för en bättre förlossningsvård i Sverige.

Födelsehuset är en ideell förening med fokus på förlossningsvården i Sverige. De arbetar för en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, och vill ha fler förlossningskliniker som sätter kvinnan i fokus.

Födelsehuset skickar nu in sina rekommendationer för en bättre förlossningsvård till FN:s Kvinnokommitté, inför förhöret av Sverige den 18 februari.

Läs mer om Födelsehuset här.

Läs deras List of Issues till FN:s Kvinnokommitté här.

Sveriges Kvinnolobbys skuggrapport inför förhöret av Sverige hittar du här.