Riksrevisionen: Satsningar på jämställdhet behöver bli mer långsiktiga

Riksrevisionen har granskat regeringens jämställdhetssatsning under 2007-2014. Granskningen visar att regeringen har påskyndat arbetet mot ökad jämställdhet, men att mycket av det som har gjorts riskerar att rinna ut i sanden och inte få någon effekt på lång sikt.

Den förra regeringen satsade 2,6 miljarder kronor under åtta år för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Riksrevisionens granskning visar att satsningen satt fokus på jämställdhetsfrågor och lett till många aktiviteter som inte hade kommit igång utan statliga medel. Men aktiviteterna riskerar att tappa fart när resurserna försvinner och arbetet blir då ryckigt och kortsiktigt.

Riksrevisionen menar att den struktur som finns på jämställdhetsområdet inte utgör något bra stöd för att ta hand om resultaten. Det saknas en ansvarig förvaltningsmyndighet, styrningen varierar i omfattning och ambitionsnivå och det finns ingen tydlig systematik när det gäller vilka myndigheter som har något jämställdhetsperspektiv i sina instruktioner. För att stärka långsiktigheten i genomförandet av jämställdhetspolitiken rekommenderar Riksrevisionen att regeringen tydliggör vilka myndigheter som har ett uppdrag om jämställdhet.

Sveriges Kvinnolobby delar Riksrevisionens uppfattning. Jämställdhet har en svagare ställning än andra politikområden på flera sätt. Den minister som är ansvarig för jämställdhet har inget eget departement och ingen operativ myndighet, utan endast ett samordnande ansvar inåt i regeringen. Dessutom ansvarar ministern för en mängd andra frågor utöver jämställdhet. Sveriges Kvinnolobby kräver att regeringen inrättar en jämställdhetsmyndighet som kan samla, verkställa och följa upp jämställdhetsarbetet.

Mer om Riksrevisionens granskning.

Mer om Sveriges Kvinnolobbys krav på en jämställdhetsmyndighet.