Roks om Juno Bloms utredning: För få konkreta förslag

Igår överlämnades Juno Bloms utredning om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) till barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vår medlemsorganisation Roks har medverkat som referensgrupp i arbetet med att ta fram en nationell strategi för att nå det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Det finns mycket som är bra med utredningen; att den slår fast att mäns våld mot kvinnor ska vara ett prioriterat område från regeringen ner till kommunerna och att det ska ske en satsning på förebyggande arbete och bättre samordning mellan myndigheterna, säger Wiveca Holst, kassör i Roks.

I utredningen återfinns flera av de åtgärder som Roks under lång tid kämpat för, samtidigt är Wiveca Holst kritisk.

– Lite tillspetsat skulle man kunna säga att utredningen säger det alla sagt i 30 år nu, till exempel att kunskapen om mäns våld mot kvinnor ska ingå i utbildningar, men i slutändan är det högskolorna själva som bestämmer. De vill utjämna skillnaderna mellan kommunerna när det gäller vilken hjälp kvinnor som utsätts för mäns våld får, men det står inget om hur det ska ske.

Regeringens ANDT-strategi, förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak, har legat till grund för arbetet med utredningen och syftet är att ange hur samhällets insatser ska genomföras för att uppnå fjärde jämställdhetsmålet – att eliminera mäns våld mot kvinnor.

– Det är bra att det görs 10-årsplaner som följs upp. Samtidigt känner vi igen mycket och det är få konkreta förslag. Vi vill se fler effektiva och träffsäkra insatser, säger Wiveca Holst.

Läs hela pressmeddelandet här.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.