S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam!

Sverige är det land i Europa där flest reklamfilmer och annonser anmäls för att vara könsdiskriminerande. Men trots att så många anmäler händer ingenting på marknaden.

Idag är det Reklamombudsmannen, utsedd av reklambranschen själv, som prövar om svensk reklam följer internationella regler. Men om reklamen fälls finns inga ekonomiska sanktioner. Därför kräver S-kvinnor en lagändring.

Om man säger att det här inte är acceptabelt i samhället, då tycker vi att det behövs en lagstiftning där man har möjlighet att dela ut vite eller någon sorts av sanktionssystem, säger Carina Ohlsson, förbundsordförande för S-kvinnorna, till SVT.

Se inslaget och läs mer här.

Sveriges Kvinnolobby driver under hösten projektet Reklamkoll mot könsdiskriminerande reklam. Projektet syftar till att få till stånd en lagstiftning mot sexistisk reklam i Sverige. Vi vill också undersöka hur reklamen påverkar unga kvinnors hälsa och välmående. Inom kort kommer mer information om projektet.