SACO: Politikerna bör hjälpa till att finansiera mer jämställda löner

En stor del av löneskillnaderna beror på att kvinnodominerade yrken inom vård skola och omsorg i offentlig sektor värderas lägre än mansdominerade yrken i privat sektor. Detta är orimligt i längden och politikerna bör hjälpa till med finansieringen. En höjning av genomsnittslönen med 10 procent för berörda grupper skulle brutto kosta 36 miljarder kronor, skriver Robert Boije och Thomas Ljunglöf, Saco.

36 miljarder kronor, så mycket kostar mer jämställda löner. Det skriver Saco i sin debattartikel i SvD Brännpunkt. Men vem ska betala och hur? Saco uppmanar politikerna att lösa finansieringen av mer jämställda löner. Läs hela artikeln här.

Läs även mer på saco.se/36miljarder

https://www.youtube.com/watch?v=Ue24uFtLjCc