Kvinnor för fred (KFF) Uppsala bjuder in till seminarium om den svenska säkerhetspolitiken, och huruvida regeringens feministiska ambitioner har sträckt sig även dit.

Regeringen har deklarerat att de för en feministisk utrikespolitik som ”syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation”. Detta anknyter också till FN:s resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet, som säkerhetsrådet antog år 2000.

Feministisk utrikespolitik borde också innebära att Sverige för en feministisk säkerhetspolitik. Kvinnor för fred bjuder in till detta seminarium i syfte att belysa olika aspekter av svensk säkerhetspolitik.

Deltar i diskussionen gör Kvinnor för Fred, KFF Uppsala, Ingela Mårtensson, KFF, fd riksdagsledamot, Maj Britt Theorin, fd nedrustningsambassadör och Lars Ingelstam, professor emeritus.

Intresserad? Skicka din anmälan till kff@telia.com.