Säkerställ kvinnors rättigheter i de nya utvecklingsmålen!

BREV TILL FN:S GENERALSEKRETERARE BAN KI-MOON  2013-07-12 

År 2015 tar Milleniemålen slut. Sveriges Kvinnolobby och European Women’s Lobby kräver att jämställdhet blir ett eget mål och ett genomgående perspektiv i den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Läs brevet här: Women’s rights in the UN Secretary General’s report on the post 2015 development agenda