Säkerställ kvinnors rättigheter i utvecklingsagendan post-2015!

skriftligt uttalande till fn:s kvinnokommission (csw) 2013-10-22

Temat för CSW:s kommande sammanträde är utmaningar och framsteg i implementeringen av Millenniemålen för kvinnor och flickor. Inför detta har Sveriges Kvinnolobby gjort ett skriftligt uttalande om vikten av att den nya utvecklingsagendan har jämställdhet som eget mål, samt att alla övriga mål och indikatorer är jämställdhetsintegrerade. Den nya utvecklingsagendan träder i kraft år 2015 efter att nuvarande Millenniemål löpt ut.

Läs hela uttalandet: Ensure women’s rights in the Post-2015 Development Agenda

I mars 2014 äger nästa möte med FN:s Kvinnokommission rum i New York. Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Läs mer om CSW och Sveriges Kvinnolobbys arbete inför mötet här.