Under veckan har avslöjanden av SVT Nyheter och Kalla fakta synliggjort den utsatta situationen för många kvinnor och flickor på asylboenden runt om i landet. Nu meddelar Migrationsverket att tryggheten ska förbättras och öppnar bland annat upp för särskilda kvinnozoner. Sveriges Kvinnolobby välkomnar beskedet, men kräver både akuta och långsiktiga åtgärder utöver separata utrymmen för kvinnor.

Under veckan har avslöjats att kvinnor och flickor utsatts för övergrepp och trakasserier på asylboenden. Kvinnorna berättar att de inte får gå utanför sina rum, att deras klädsel kontrolleras och att de utsätts för övergrepp. Det har också framkommit att övergrepp nonchalerats av personal och av Migrationsverket som inte tagit händelserna vidare. I många fall förstärks kvinnornas utsatthet av att de utgör en minoritet på boenden där en majoritet av de asylsökande ofta är män.

Migrationsverket har tidigare sagt nej till separata utrymmen för kvinnor och män. Så sent som i måndagens Aktuellt framhölls att segregering av kvinnor och män aldrig kan vara en lösning. Efter påtryckningar från Sveriges Kvinnolobby och andra organisationer tycks Migrationsverket ha ändrat sig och öppnar nu upp för särskilda kvinnozoner på asylboenden. De meddelar också att asylsökande som inte följer regelverket kommer att få flytta eller i vissa fall få ordna sitt eget boende. Sveriges Kvinnolobby välkomnar myndighetens nya inriktning.

– Det är oacceptabelt att kvinnor och flickor som flytt till Sverige inte känner sig trygga på asylboenden. Män som begår övergrepp och trakasserar kvinnor måste ställas till svars för sina handlingar och brotten måste prioriteras av Migrationsverket och Polisen. Separata utrymmen och ingångar i de fall kvinnorna är i minoritet och möjlighet att enkelt kunna byta boende för kvinnor som känner sig otrygga är viktiga åtgärder som kan genomföras omgående, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby kräver:

1. I de fall kvinnor är i stor minoritet ska det finnas tillgång till separata utrymmen och ingångar, samt möjlighet att enkelt kunna byta boende om kvinnorna så önskar.

2. Omgående utbildningsinsatser om jämställdhet och kvinnors rättigheter för alla som kommer till Sverige liksom personal på asylboenden.

3. Mer personal på asylboenden under dygnets alla timmar. Personalen ska aktivt försöka identifiera situationer där kvinnors liv begränsas och agera när så sker.

4. Att Migrationsverket agerar mot övergrepp och trakasserier och att Polisen prioriterar brotten.

5. Öppna upp anhöriginvandringen och prioritera kvinnor som kvotflyktingar för att få ett mer jämställt mottagande.

Mer läsning:

Kvinnor vittnar om utsatthet på asylboenden, SVT Nyheter 30 maj

Migrationsverkets generaldirektör och Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare medverkar i Aktuellt 30 maj

16-åriga Ayah misshandlades – Migrationsverket ignorerade, Kalla fakta 31 maj

Asylboenden kan få kvinnozoner, SVT 31 maj