Samhället måste göra mer för att skydda flickor på nätet

Larmrapporter om flickors och unga tjejers utsatthet på nätet duggar tätt. Det handlar om hat, hot och trakasserier, killar som hotar yngre tjejer med att sprida nakenbilder om de inte ställer upp på sex, algoritmer som triggar ätstörningar med mera. Även grooming och sexuell exploatering ökar på nätet. Allt detta bidrar till att flickor och unga kvinnor dåligt. 62 procent av 15-åriga flickor har psykosomatiska problem som ängslan, sömnproblem, depression och ångest.

Det är viktigt skolpersonal, föräldrar med flera blir bättre på att prata med barn om vad som händer på nätet. Men det räcker inte. Samhället måste göra mer för att stoppa laglösheten på internet. Här är 10 förslag för att stärka flickors digitala trygghet och hälsa.

  1. Sexualbrottslagstiftningen måste anpassas för att gälla på nätet och straffen skärpas, inte bara för små barn utan även när offren är över 15 år.
  2. Polisens närvaro och arbete måste utvecklas och förstärkas på nätet. De brott som begås mot flickor på nätet måste bekämpas.
  3. Tillräckliga och långsiktiga resurser måste avsättas till brottsbekämpning, förebyggande insatser och stöd till utsatta.
  4. Allt arbete för ökad trygghet på nätet måste ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv, det måste alltid finnas en medvetenhet om att även det digitala våldet ofta utförs av pojkar och män mot flickor och kvinnor.
  5. Kvalitetssäkra sex- och samlevnadsundervisningen och se till att den genomsyras av ett våldspreventivt perspektiv och förtydligar vad sexualbrott på nätet är.
  6. Det måste bli lättare för skolpersonal att begränsa barns mobilanvändning i skolan när så behövs.
  7. Porrsidor bör blockeras i barns mobiler och nätverk som används av barn och tvinga porrsidor att införa åldersverifikation.
  8. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och öka kunskaperna om flickors utsatthet på nätet och den roll som algoritmer och andra digitala mekanismer spelar.
  9. Låt primärvården ta ett större ansvar för psykisk ohälsa och avsätt tillräckliga resurser för att en god verksamhet ska kunna bedrivas.
  10. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum med uppgift att fördjupa och sprida kunskap om vård, stöd och behandling till sexualbrottsutsatta. I uppdraget bör tydligt ingå att också arbeta med utsatthet på nätet.