Samtal: Mansroller och relationer – myter och möjligheter

Vilka mansroller och maskulina ideal präglar vårt senmoderna samhälle? Och hur påverkar olika förhållningssätt till manlighet och myter om manlighet mäns sinsemellan relationer? ABF Göteborg arrangerar samtal om mansroller och relationer den 15 februari. 

Feministvår hos ABF Göteborg! Hur kan män förhålla sig till smärtsamma familjehistorier, kontaktsvårigheter och maktspel av det slag som exempelvis präglar bröderna Gösta och Tobbe i Eskil Lundgrens föreställning Som varje annan dag? Claes Ekenstam fil.dr. idéhistoria, mansforskare, Maria Jacobson journalist och Eskil Lundgren dramatiker, deltar i samtalet som äger rum efter föreställningen. Kom till Teater Trixter och lyssna!

Det är fri entré till samtalet och biljetter till föreställningen köper du här.

Ta del av fler föreläsningar som ABF Göteborg arrangerar under feministvåren 2015 här!